Bästa Sättet Att Fixa Xml-servletposten

Vad väntar du på? Klicka här för att ladda ner detta Windows-reparationsverktyg nu.

De rätta avsnitten beskriver hur man formulerar och konfigurerar servlets.

Du funderar över ordet servlets som en del av en Word Wide Web-applikation i flera poster i alla standard J2EE-erkända webbapplikationers användningsdeskriptorer, web.xml. Filen web.xml finns utan tvekan i WEB-INF-katalogen som skapats av ditt webbansökningsformulär. Namn=”wp158027″>

Den första posten, på grund av nyckelelementet servlet i web.xml, definierar vanligtvis ett namn på servleten och blir den klass som kompilerades när denna servlet kördes. (Eller istället för att avslöja din klasss servlet, kan du dessutom specificera en JSP.) servlet Elementen inkluderar också definitioner för initialiseringsbegränsningar och säkerhetsroller, naturligtvis, eftersom en servlet.

Den tredje web.xml-posten i elementet servlet-mapping bestämmer URL-schemat som innehåller den föregående servleten.

Servlet-mappning

name=”wp148788″> Servlet-tillämpning styr hur du kommer åt den här servleten. Dessa exempel hittills Det verkar finnas sätt du kan investera i servlet-mappning när du använder webben. Exemplen presenterar en uppsättning av många servletkonfigurationer och mappningar (från denna unika web.Deployment xml-beskrivning) till en filt (se