Fast: Rekommendationer För Problemlösning Vid Reparation Av Pumpar.

Vad väntar du på? Klicka här för att ladda ner detta Windows-reparationsverktyg nu.

Här kan du hitta några enkla metoder som hjälper dig att lösa ditt problem med pumpfelsökning.Lite eller ingen vätskeabsorption. Om du upptäcker inget sug eller brist på sug, fyll pumpen och sugledningen med vätska och kontrollera att sugledningen läcker.Suget måste förloras.Inaktiverad motoruppvärmning och/eller försäljningsknep.Pumpen kommer inte in i eller kan körasPumpen vibrerar och/eller resulterar i överdrivet ljud.

Ett av vilka de största klagomålen i branschen borde vara det begränsade antalet personer som har tillräcklig erfarenhet för att diagnostisera och läka de grundläggande problemen centrifugalpumpar ansiktshud. En annan svårighet är att många relaterade till dessa problem bygger på en trevlig brist på kompetens och erfarenhet. En detaljerad åsikt om en pumpstörning kräver ett inslag av kunskap som i sin tur vanligtvis är bortom vad de flesta av oss har upplevt tidigare. De flesta pumpande tekniker, operatörer och underhållspersonal utvecklar vissa kunskaper i samma “skolanslutna svårighet”. Tyvärr, även om denna typ av utbildning på jobbet starkt rekommenderas, ger idén studenten ett företag för att lära sig om problemen såväl som andras missuppfattningar. I bästa fall lär personen bara ut det som är användbart genom att utföra en viss uppgift och uppleva resultat exakt samma som här i rollen han spelade före – bra eller dåligt!

pumpar felsökning

De har en effekt på åläggs vanligtvis erbjudandeavdelningen som helhet, där Denna utbildning är vanligtvis begränsad till det verkliga utbytet av några delar som en del av händelsen av ett haveri . Eftersom grundorsaken till pumpskador ofta går längre än ett defekt dimmmunstycke, kommer dessa underhållsmetoder effektivt att starta samma gamla problem.

Sluta slösa tid med datorfel.

Din dator går långsamt och du får fel? Oroa dig inte, Restoro kan fixa det. Restoro kommer att ta reda på vad som är fel på din dator och reparera Windows-registerproblem som orsakar ett brett spektrum av problem för dig. Du behöver inte vara expert på datorer eller programvara � Restoro gör allt arbete åt dig. Applikationen kommer också att upptäcka filer och applikationer som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Klicka på detta nu:

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella fel som upptäckts av skanningen

 • Detta är av utvald oro eftersom vi har funnit att över 80 % av alla pumpar som inte är oanvändbara beror på en mekanisk stängning eller lager som sedan fungerar som en säkring i den elektriska rutinen.

  Vad kan felsökning av pumpen?

  Pumpen levererar verkligen inte vätska och skapar förmodligen inte tryck Inget sug när det gäller sump (fyll pumpsump) Läckande mekanisk eftergivlighetstätning (byt ut mekanisk tätning) Läckage i sugledning (reparera eller byt ut vid behov) Utloppsledningen också stängd, luftätande kan inte fortsätta att cirkulera (öppen) Pump stoppad ( skadad)e för att byta ut delar)

  Om en specifik säkring går i ett elprogram betyder det inte att problemet i själva verket ligger i säkringen. Faktum är att det kommer att vara tydligt att dessa problem nästan alltid finns någon annanstans med maskinen. Men när en avstängning eller ett lager misslyckas, letar vi sällan efter det verkliga problemet. Istället byter jag bara ut hela den problematiska platsen. Även om detta ibland löser fel gör en problemfri tätning eller lagerbyte sällan en permanent lösning på problemet.

  Tillväxten vid vilken detta händer varierar från scen till scen, eftersom vissa kan hittas mycket bättre.Få fler är medvetna om att de bakomliggande orsakerna till att pumpen inte fungerar korrekt än andra.

  analys av pumpfel

  Eftersom det fanns ett litet antal symtom för att identifiera en misslyckad filtrering, är nyckeln till en misslyckad titt på att förstå hur kombinationer av dörreffekter avgör, skulle jag säga, att denna grundorsak, roten till dess problem.

  Effektiv pumpfelsökning börjar definitivt med en specifik fråga: “När känner du till denna start?” Om felet löstes plötsligt kan orsaken troligen vara annorlunda än ett liknande problem som inträffade under ceremonin. Det är också ganska tydligt var det plötsliga uppkomsten av en komplicerad uppgift sannolikt orsakas av en enda snabb förändring i tillståndet som orsakade problemet. Därför är det vanligtvis osannolikt att ett sådant problem har förmågan att kunna bero på normal sport och slitage. Det är mycket mer troligt att en olämplig åtgärd verkligen vidtogs nyligen.

  Det kommer att sägas att det anmärkningsvärda ögonblicket för detta koncept är ett ögonblick då slitage uppstår konstant ända fram till en tillgänglig punkt, när skada plötsligt uppstår. Men i de olika fallen leder slitage ofta till den faktiska gradvisa minskningen av prestanda tills produkten kan sägas att en tillåten gränspunkt inte har uppnåtts, vilket med viss varning innebär kommande fel. Detta artspecifika tillstånd belyser det exakta behovet av att säkert mäta prestanda med avseende på temperatur, tryck, flöde, resonans och effekt.

  Vad är egentligen huvudorsakerna till att gaspumpen misslyckas?

  Tryck: Pumpsugbegränsningar kan orsaka kavitation i slangen. Vibration: Flera episoder av stönande som kan skada höljet eller möjligen en inre komponent och göra att enheten går sönder. Installation: Felaktig installation kan nu resultera i axelfel, överdrivet stönande och eventuell skada på pumpen.

  Ett typiskt exempel på detta problem kan vara att en fysisk avstängning i en viss pump misslyckas var 5:e månad, oavsett vilken typ av tätning som används. Även om underhåll som har prövat de flesta modeller, typer och alternativ av ansiktsmasker, kan tätningen inte i samma takt då och då. Eftersom det är logiskt att drömma om att individuella tätningar kommer att pågå olika tider mellan fel, vänder det sig åt att tätningen helt enkelt fungerar som en “säkring” i systemet. Så huvudproblemet verkar hamna någon annanstans, antingen i vattnet eller i systemet.

  pumpar felsökning

  Rädda din dator nu. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg.